Van bi

Van bi


wait image

Van bi (ball valve) là một loại van sử dụng viên bi có lỗ xuyên tâm để đóng, mở điều tiết dòng chảy của lưu chất trong hệ thống của đường ống. Đĩa của van bi là một viên bi bằng kim loại hoặc nhựa được đục lỗ xuyên qua tâm. Van mở hoàn toàn khi chiều của lỗ song song với dòng chảy, và đóng hoàn toàn khi lỗ nằm vuông góc với dòng chảy.

Van bi cấu tạo từ các bộ phận chính: Thân van, Bi van, Trục van, Bộ phận truyền động (tay gạt, tay quay, thiết bị điểu khiển bằng điện, hoặc khí nén). Ngoài các thành phần chính, van bi còn có thêm các phần phụ trợ như: bu lông, gioăng làm kín,..

Van bi có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng và thị trường, như truyền tải và lưu trữ, xử lý khí, công nghiệp, và nhiều hơn nữa. Van bi cung cấp bảo vệ rò rỉ đáng tin cậy, đặc biệt có lợi trong các ứng dụng khí. Van bi có áp suất giảm thấp và có thể mở và đóng nhanh:

1. Điều khiển dòng chảy: Van bi được sử dụng để điều khiển dòng chảy của các chất lỏng và khí, hơi nóng, hóa chất trong các hệ thống đường ống và bồn chứa. Việc điều khiển này giúp cho quá trình sản xuất được tiến hành một cách hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hệ thống.
2. Cắt ngắn dòng chảy: Van bi cũng có thể được sử dụng để cắt ngắn dòng chảy của chất lỏng và khí trong các hệ thống đường ống và bồn chứa. Điều này giúp cho quá trình vận hành được an toàn hơn và giảm thiểu nguy cơ tai nạn.
3. Điều khiển áp suất: Van bi cũng được sử dụng để điều khiển áp suất của chất lỏng và khí trong các hệ thống đường ống và bồn chứa. Điều này giúp cho quá trình sản xuất được tiến hành một cách hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hệ thống.
4. Van bi sử dụng để chống tràn cho hệ thống: Van bi có thể được sử dụng để chống tràn trong các hệ thống đường ống và bồn chứa. Việc này giúp giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn cho hệ thống.
5. Kiểm soát hoặc chuyển hướng dòng chảy: ngoài các dòng van bi 2 ngã, van bi 3 ngã được sử dụng với mục đích chuyển hướng của dòng chảy tự nhiên trong hệ thống đường ống. Đây là một ứng dụng mà các loại van khác khó có thể làm được trừ van bi ra